wizerunek Wrocławia

  1   Nazwa Strony

 
0%

Celem niniejszej ankiety jest zbadanie wizerunku Wrocławia. Ankieta jest anonimowa i służy celom naukowym. Każda odpowiedź jest poprawna. Prosimy o szczere i spontaniczne odpowiedzi.

1

Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Wrocławia?