PRZYCHODNIA ORŁOWO Sp. z o.o.
81-553 Gdynia, ul. Wrocławska 54

ANKIETA – BADANIE OPINII PACJENTA

Ankieta, którą otrzymuje Pani/Pan do wypełnienia ma dostarczyć informacji na temat poziomu Państwa opinii i satysfakcji z opieki medycznej świadczonej przez Przychodnię Orłowo. Celem ankiety jest polepszenie jakości usług medycznych i reagowanie na potrzeby naszych pacjentów.
 

Start