Ankietowe badanie zadowolenia klienta

  1   Ankieta badania zadowolenia klienta

 
0%
Dostawa nieczystości ciekłych transportem klienta
1

Jak Pan/i ocenia przygotowanie merytoryczne personelu oraz sprawność stacji zlewczej na terenie oczyszczalni ?

2

Jak Pan/i ocenia uprzejmość , szacunek dla zleceniodawcy oraz kulturę osobistą pracowników ?

3

Jak Pan/i ocenia przestrzeganie terminów realizacji ustalonych działań określonych w umowie ?

4

Jak Pan/i ocenia rzetelność i standard wykonania usługi przyjęcia nieczystości ?

5

Co według Pana/i należy zmienić w zakresie świadczenia usług odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewczą ?