Ankietowe badanie zadowolenia klienta

  1   Ankieta badania zadowolenia klienta

 
0%
Zawieranie / zmiana umowy na dostawę wody / odbiór ścieków
1

Jak Pan/i ocenia przygotowanie merytoryczne personelu w zakresie zawierania/zmian umów ?

2

Jak Pan/i ocenia uprzejmość , szacunek dla zleceniodawcy oraz kulturę osobistą pracowników ?

3

Jak Pan/i ocenia przestrzeganie terminów realizacji ustalonych działań dotyczących zawierania/zmiany umowy ?

4

Jak Pan/i ocenia rzetelność i standard działań personelu w zakresie zawierania/zmian umowy ?

5

Co według Pana/i należy zmienić w zakresie zawierania/zmian umów na dostawę wody / odbiór ścieków ?