Ankietowe badanie zadowolenia klienta

  1   Ankieta badania zadowolenia klienta

 
0%
Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej
1

Jak Pan/i ocenia przygotowanie merytoryczne personelu wydającego warunki techniczne ?

2

Jak Pan/i ocenia uprzejmość , szacunek dla zleceniodawcy oraz kulturę osobistą pracowników ?

3

Jak Pan/i ocenia przestrzeganie terminów realizacji ustalonych działań wydania warunków technicznych ?

4

Jak Pan/i ocenia rzetelność i standard wydawania warunków technicznych?

5

Co według Pana/i należy zmienić w zakresie świadczenia usługi wydawania warunków technicznych ?