smartphone

24 MAY 2013, autor: Jakub Wierusz

Lepsze ankiety mobilne, lepszy SPSS

Wersja mysurveylab.com 8.3 jest już gotowa. Tym razem usprawniliśmy eksport wyników ankiet do formatu SPSS oraz poprawiliśmy wyświetlanie ankiet na urządzeniach mobilnych.

  • usprawniony eksport SPSS
  • usprawnione ankiety mobilne
  • rozbudowana logika pytań


Usprawniony eksport SPSS

Wprowadziliśmy obsługę etykiet oraz zmiennych numerycznych w eksporcie wyników ankiety do SPSS.

IBM SPSS Statistics to popularne oprogramowanie statystyczne i analityczne rozwijane przez firmę IBM. Oprogramowanie często jest wykorzystywane w badaniach rynkowych, badaniach medycznych, analizie marketingowej, analizie danych oraz innych zastosowaniach.

Usprawnienie ankiet mobilnych

Poprawiliśmy skalowanie ankiet na telefonach komórkowych. Zmiany dotyczą pytań typu esej, przycisków nawigacyjnych ankiet oraz wielkości i sposobu kodowania czcionek.

Rozbudowana logika pytań

Rozbudowaliśmy funkcjonalność umożliwiającą przekierowanie respondenta na zakończenie ankiety. W nowej wersji serwisu użytkownik otrzymuje możliwość ustawienie aż trzech różnych stron przekierowania w zależności od zachowania respondenta :

  • complete - przekierowanie na zakończenie ankiety
  • quota-full - przekierowanie na zakończenie, po uzyskaniu wymaganej ilości odpowiedzi dla całego badania
  • screen-out - przekierowanie przed zakończeniem badania, jeśli respondent nie spełnia kryteriów filtrujących (np. potrzebujemy przeprowadzić badanie wśród osób w wieku 18 - 65 lat, osoby które zaznaczą poniże 18 lat lub powyżej 65 lat zostaną przekierowane na dedykowaną stronę zakończenia ankiety.)

Wypróbuj mysurveylab.com za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku

Testuj 14 dni za darmo | sprawdź pełną listę funkcjonalności