Keep me logged in

17 MAY 2011, autor: Jakub Wierusz

Logowanie - drobne usprawnienia

Wprowadziliśmy nową wersję (4.0.1) naszego systemu ankiet online. Tym razem zmiany nie są duże. Często jednak te najmniejsze zmiany są najbardziej przydatne.

Wprowadzone zmiany dotyczą głównie :

  • opcja "nie wylogowuj mnie" - dzięki temu po zalogowaniu się do sytemu Twoja sesja nigdy nie wygaśnie. Możesz swobodnie przerwać pracę nad ankietą i odejść od komputera a system dalej będzie pamiętał, że jesteś zalogowany.

Wypróbuj mysurveylab.com za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku

Testuj 14 dni za darmo | sprawdź pełną listę funkcjonalności