projekt badawczy

31 JAN 2011

Projekt - badanie ankietowe

Planujesz przeprowadzić badanie ankietowe online? Przygotowaliśmy dla Ciebie małą pomoc, jak przygotować i przeprowadzić projekt badawczy.

Poniżej znajdziesz kolejne kroki, które pomogą Ci zaplanować oraz przeprowadzić badanie ankietowe online.

  1. Zdefiniuj cel badania – na początek zdecyduj co chcesz się dowiedzieć. Cel badania powinien być zdefiniowany jasno. Stawiając przed sobą niejasny cel ryzykujesz, że wyniki badania również będą niejasne i trudne w interpretacji.
  2. Zdefiniuj próbę, na której przeprowadzisz badanie. Określ kto będzie Twoim respondentem oraz jak duża powinna być próba badawcza.
  3. Wybierz metodę badawczą – sposób przeprowadzenia badania (wywiad bezpośredni, ankieta telefoniczna, pocztowa, ankieta online – www, system społecznościowy, email, kod qr, …). W naszym przypadku będzie to ankieta online.
  4. Stwórz ankietę – zbuduj kwestionariusz zawierający pytania, które zadasz w czasie badania. Pierwszą zasadą dotyczącą budowy kwestionariusza jest dobór pytań do medium (metody badawczej), które zostanie wybrane. Na przykład w czasie ankiety przeprowadzanej telefonicznie nie będziesz miał możliwości pokazania obrazków, natomiast w czasie badania prowadzonego w Internecie (ankieta online) respondent nie będzie mógł zadać dodatkowych pytań ankieterowi „co tak na prawdę masz namyśli”. Dlatego w przypadku badań online szczególnie istotne jest jasne formułowanie pytań oraz posługiwanie się zrozumiałym językiem. Jeśli masz wątpliwości czy respondent zrozumie dane słowo lub skrót zastąp je innym.
  5. Przeprowadź test stworzonej ankiety – ostatnim elementem budowy kwestionariusza jest przeprowadzenie testu stworzonej ankiety na małej próbie. Staraj się przeprowadzić test na osobach o podobnym profilu do tych, które będą brać udział w badaniu.
  6. Przeprowadź badanie i zbierz wyniki. Wyślij ankietę do wcześniej wybranej grupy respondentów, odczekaj chwilę (2 - 3 dni) i przypomnij się osobom, które nie wypełniły ankiety. Po 5 - 7 dniach możesz wysłać kolejne przypomnienie. Pamiętaj nie wysyłaj ankiety do osób, które odpowiedziały już na Twoje pytania.
  7. Stwórz raport, przygotuj analizę danych oraz raport z wynikami ankiety. Na koniec wyciągnij i spisz wnioski (tzw. "lessons learned") z przeprowadzonego projektu ankietowego.

Wypróbuj mysurveylab.com za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku

Testuj 14 dnia za darmo | zobacz sprawdź pełną listę funkcjonalności