Keep calm and continue testing

13 MAR 2011

Testowanie ankiet online

Ważnym elementem pracy nad ankietą jest testowe wypełnienie ankiety lub przeprowadzenie pilotażowego badania. Dlaczego to takie ważne i dlaczego zawsze przed uruchomieniem badania powinieneś przeprowadzić test ankiety? W czasie testu jesteś wstanie ocenić :

  • rzeczywisty czas potrzebny na wypełnienie ankiety
  • jakość pytań ankietowych

Jeśli to możliwe przeprowadź test na grupie o tym samym lub zbliżonym profilu do grupy docelowej. Po zakończeniu testu wróć do swojej ankiety i jeśli jest to konieczne dokonaj korekty bazując na jego wynikach.

Zapisana poniżej lista sprawdzająca pomoże Ci upewnić się, że test został zakończony pomyślnie. Po zakończeniu testu sprawdź :

  1. Czy respondent zrozumiał wszystkie pytania?
  2. Czy użyte w ankiecie słowa i skróty są zrozumiałe?
  3. Czy ankieta nie jest zbyt długa?
  4. Czy jakieś z pytań wymagało od respondenta zbyt długiego czasu na zastanawianie się nad odpowiedzią?
  5. Czy jakieś z pytań mogło zostać dwuznacznie zrozumiane?

Co ci w tym pomoże :

  1. Sprawdź czas wypełnia poszczególnych ankiet oraz czas spędzony na poszczególnych stronach przez respondetów.
  2. Zapytaj respondentów (testowa grupa) czy ankieta była zrozumiała. Poproś o wskazanie trudnych części.

Wypróbuj mysurveylab.com za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku

Testuj 14 dnia za darmo | zobacz sprawdź pełną listę funkcjonalności