Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

ID odpowiedzi

Funkcjonalność pozwala zewnętrznej aplikacji (np. system CRM, SFA, system mailingowy, eshop) sterować sposobem, w jaki system tworzy i zarządza identyfikatorem pojedynczej odpowiedzi (ID odpowiedzi). Dostępne opcje :

  • automatycznie
  • URL + auto
  • URL

UWAGI. Opcje URL+auto oraz URL dostępne są jedynie dla metody dystrybucji Prosta / Link / URL.automatycznie

Jest to domyślne ustawienie dla wszystkich użytkowników systemu. Aplikacja zapamiętuje i zapisuje ID odpowiedzi. Identyfikator (zmienna "rk") tworzony jest automatycznie przez system w momencie uruchomienia ankiety i jest widoczny w adresie URL.

Aby ustawić ID odpowiedzi :

         1. Przejdź do usatawienia Ustawienia kolektora
ustawenia

         2. Ustaw w ID odpowiedzi parametr automatycznie (jeśli tworzysz nowy kolektor nie
             musisz nic zmieniać, to jest domyślne ustawienie systemu)
ID odpowiedzi

         3. Skopuj link ankiety, system automatycznie doda parametr rk

Przykładowy link

http://www.mysurveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/59b2e821ea84e10c80292c88ce0f27afd8238ae4/

Aplikacja pozwala zarządzać (dzięki ustawieniom kolektora) możliwością ponownego wypełnienia ankiety.

Przykłady zastosowania

Zbieranie odpowiedzi za pomocą email, www, Facebook.URL+auto

To ustawienie pozwala częściowo sterować identyfikatorem odpowiedzi. Do linka generowanego przez system należy dopisać na koniec: crk/nasze-id/.

Aby ustawić ID odpowiedzi :

          1. Przejdź do Ustawienia kolektora

ustawenia
          2. Ustaw w ID odpowiedzi parametr URL+auto
id odpowiedzi


          3. Opcjonalnie, w polu idź do strony (URL) dodaj parametr {crk} / {rid}
id odpowiedzi

          4. Skopuj link ankiety i na końcu dodaj parametr crk/nasze-id/

UWAGI. Element "nasze-id" dla ustawienia URL+auto może mieć maksymalnie 24 znaki. URL musi być zakończony znakiem /.

Przykładowy link

http://www.mysurveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/0b05468d5bff257aa539ea1a7eab6237efe34ada/crk/nasze-id1/

Aplikacja automatycznie doda element losowy do wartości "crk" w następujący sposób : a4r85j,nasze-id , w ten sposób tworząc ID odpowiedzi. Każdy respondent może oddać jedną odpowiedź dla jednej wartości "crk".

Przykłady zastosowania

Ocena kontentu na stronie internetowej (np. artykuły w sklepie internetowym lub newsy na blogu) przy pomocy jednej ankiety.

URL

To ustawienie pozwala całkowicie sterować identyfikatorem respondenta i odpowiedzi po stronie integrowanego rozwiązania. Do linka generowanego przez system należy dopisać na koniec: crk/nasze-id/.

Aby ustawić ID odpowiedzi :

         1. Przejdź do Ustawienia kolektora
ustawenia
         2. Ustaw w ID odpowiedzi parametr tylko URL
ID odpowiedzi​​​​​​​
         3. Opcjonalnie, w polu idź do strony (URL) dodaj parametr {crk} / {rid}
id odpowiedzi

         4. Skopuj link ankiety i na końcu dodaj parametr crk/nasze-id/

UWAGI. Element "nasze-id" dla ustawienia URL może mieć maksymalnie 64 znaki i musi być unikalny. URL musi być zakończony znakiem /.

Przykładowy link

http://www.mysurveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/a4d5658770c25d55ddc3702a769838fd34a4fad8/crk/nasze-id1/

Możliwa jest tylko jedna odpowiedź dla danego "crk". Zalecamy, aby "crk" zawierało element losowy.

Przykłady zastosowania

Integracja z systemem CRM, SFA, panelem badawczym, systemem mailingowym, eshopem lub portalem.

Dodatkowe parametry

Aby umożliwić automatyczne zamknięcie ankiety jeśli została już ona wypełniona przez respondenta na końcu adresu URL należy dodać parametr /alreadyCompleted/autoClose/

* Opcje URL+auto oraz URL są dostępne dla kont ProfessionalEnterprise.