Profesjonalne ankiety online
Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Webhooks

mysurveylab.com umożliwia integrację poprzez webhooks. Dzięki temu możesz wywołać ankietę w oparciu o dowolne zdarzenie (np. zakończenie rozmowy na chat) w innym systemie. 

Integracja z LiveChat za pomocą webhooks.

MySurveyLab

  1. Zaloguj się do mysurveylab i skopiuj link ankiety, którą chcesz wywołać za pomocą webhook

LiveChat

  1. Zaloguj się do LiveChat i przejdź do zakładki Settings
  2. W sekcji Integration wybierz Webhooks
  3. Wciśnij przycisk ADD A WEBHOOK
  4. Wybierz Event oraz Data type
  5. W polu Target URL wklej adres ankiety skopiowany z mysurveylab
  6. Na zakończenie adresu dodaj parametry source=livechat oraz action=addContactToCollector

Przykład

https://mysurveylab.com/api.php?apiToken=312bce351442&cId=76356e7bffed823fe2b5608d5a864325f2e09738a&source=livechat&action=addContactToCollector

Podany przykład dotyczy LiveChat, natomiast sam mechanizm webhooks umożliwiają integrację z dowolnym narzędziem.

Dostępne akcje

addContactToCollector - dodanie kontaktu do kolektora
turnOnCollector - włączenie kolektora
turnOffCollector - wyłączenie kolektora

UWAGI. Webhook to natychmiastowe powiadomienie o danym wydażeniu np. zakończenie rozmowy na chat lub zamknięcie ticketu obsługowego. Takie powiadomienie może być przekazane za pomocą protokołu HTTP.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont ProfessionalEnterprise.


Ta strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z Polityką Prywatności.
OK