Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Co oznaczają nazwy plików z wynikami ankiet

MySurveyLab obsługuje szereg formatów plików (.csv, .xls, .xlsx, .sav, .por, .pptx). Dodatkowo każdy rodzaj eksportu dostarczany jest w kilku opcjach ułatwiających import pliku do dowolnego narzędzia.

Wyjaśnienie opisu rodzaju pliku

compact plik kompaktowy, w którym poszczególne warianty odpowiedzi dla pytań pojedynczego wyboru prezentowane są w jednej kolumnie
expanded plik, w którym każdy wariant odpowiedzi dla pytań pojedynczego wyboru prezentowany jest w osobnej kolumnie
flatten płaski plik, pozbawiony znaków "enter"

Wyjaśnienie formatów pliku

.csv plik tekstowy (comma separated values) rozdzielany przecinkami
.xls plik programu MS Excel
.xlsx plik programu MS Excel
.sav plik programu SPSS
.por plik programu SPSS
.pptx plik programu PowerPoint


* Opcja eksportu wyników dostępna jest dla pakietów Starter, Advanced, Professional i Enterprise. Dostępne rodzaje eksportu różnią się w zależności od pakietu.