Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Integracja z Freshmail

Poniżej znajdziesz instrukcję pokazującą jak łatwo możesz zintegrować MySuveyLab z Freshmail.

Aby przygotować Freshmail do pracy z MySurveyLab :

 1. Zaloguj się do Freshmail
  zaloguj się
 2. Stwórz nową kampanię mailingową
  nowa kampania mailingowa
 3. Przejdź do szablonu wiadomości, który chcesz wysłać
  szablony maili
 4. Dodaj (w dowolnym miejscu) link ankiety skopiowany z MySurveyLab, na końcu linku umieć /referrer/$$email$$/ lub inny tag dostępny we Freshmail
  email
 

UWAGI. Aby dodać więcej niż jeden parametr użyj np. znaku -, aby rozdzielić poszczególne parametry np. /referrer/$$emial$$-$$hash$$/.

Wyniki ankiety są dostępne po zalogowaniu do MySurveyLab i kliknięciu na ikonkę Raporty. Informacje pozwalające na identyfikację poszczególnych klientów będą zapisane w raportach indywidualnych (nagłówek) w wierszu Odniesienie.

Aby przejść do raportów indywidualnych :

 1. Wciśnij przycisk Raport dla wybranej ankiety.
 2. Przejdź do zakładki Lista odpowiedzi.
 3. Wybierz ID respondenta, które chcesz obejrzeć i kliknij na link.
 4. Dane będą widoczne w polu Odniesienie (URL).