Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Jak działa funkcjonalność kodów konkursowych

Funkcjonalność umożliwia wyświetlenie na zakończenie ankiety ekranu z kodem konkursowym. Każdy kod składa się z unikalnego zestawu znaków.

Aby skorzystać z funkcjonalności kodów konkursowych :

          1. Przejdź do ustawień kolektora
​​​​ustawienia kolektora          2. Dla opcji Na zakończenie ustaw Generuj kod konkursowy

kod konkursowy
          3. Ustaw część stałą oraz losową kodu
ustawienia kodu konkursowego
          4. Zmiany zostaną zapisane automatycznie


Respondent na zakończenie ankiety zobaczy ekran z kodem konkursowym, podobny do przykładu zamieszczonego poniżej. Respondent powinien zapisać kod lub wykonać print-screen ekranu z kodem.
zakończenie ankiety - kod konkursowy

Po zakończeniu badania istnieje możliwość wyeksportowania (na żądanie) pełnej listy kodów konkursowych. Kody dostarczane są w postaci pliku txt. Kody nie są powiązane z ID odpowiedzi ani innymi elementami ankiety pozwalającymi na identyfikację respondenta. Potrzebujesz listę kodów napisz do nas na adres support@mysurveylab.com