Blog | Facebook | Kontakt      en  pl
Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Jak mogę dodać zaproszenie do ankiety?

Zaproszenie do ankiety można dodać tworząc wstęp w samej ankiecie lub też tworząc zaproszenie email.

wstęp do ankiety

  1. wciśnij przycisk Dodaj pytanie
  2. wybierz pytanie Multimedia lub opis

UWAGI. Możesz podzielić ankietę na strony, aby dodatkowo rozdzielić wstęp od pozostałej części zawierającej pytania.

zaproszenie email

  1. przejdź do zakładki Kolektory
  2. wciśnij przycisk Udostępnij

UWAGI. Jeśli korzystasz z pakietu Standard lub wyższego możesz dodatkowo wybrać opcję formatowania tekstu zaproszenia do ankiety.


Powiązane strony