Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Jak przeprowadzić badanie typu 360 stopni?

Poniżej znajdziesz opis pokazujący krok po kroku jak zbudować ankietę typu 360 stopni.

1. Utworzenie pliku z kontaktami

 
360 Ankieta | Szablon pliku kontaktów (Google docs) Pobierz
360 Ankieta | Szablon pliku kontaktów (Excel) Pobierz

Badanie 360 stopni zaczyna się od tworzenia pliku .CSV lub .XLSX (Excel) z kontaktami. Plik musi zawierać kolumnę "Email", która służy do tworzenia relacji.

Badanie 360. Import kontaktów. Tworzenie pliku CSV

Dostępne role dla ankiet 360 

Rola Opis
self Samoocena
manager Przełożony
coworker Współpracownik
subordinate Pracownik
customer Klinet / Partner / Dostawca


2. Tłumaczenie macierzy

Przykład: Kontakt adam@msl.com zostanie oceniony przez pięć kontaktów. Ankiety na jego temat wypełnią:  klient, podwładny, dwóch współpracowników i "samoocena" (czyli ocenia samego siebie).
Badanie 360 stopni. Import kontaktów. Tworzenie pliku CSV
 

UWAGI. Emaile w polach coworker, customer, subordinate mogą być rozdzielone przecinkami lub enterami.
Tabela może być modyfikowana w zależności od potrzeb. Kolejność kolumn jest dowolna. Na przykład, może zostać dodana kolumna "firstName". Aby dane zostały zaimportowane poprawnie, należy wpisywać nazwy kolumn dokładnie takie same jak na przykładzie.

3. Tworzenie kolektora

Żeby stworzyć nowy kolektor należy wejść na stronę "Kolektory" i nacisnąć przycisk + DODAJ KOLEKTOR. Następnie w ustawieniach kolektora wybrać metodę dystrybucji "360 feedback".

4. Importowanie pliku

Żeby zaimportować plik Excel z kontaktami :

  1. Wciśnij przycisk Kontakty.
    kontakty
  2. Wciśnji przycik Dodaj kontakty .
    dodaj kontakty
  3. Wciśji przycisk Importuj kontakty i wybierz plik zawierający listę kontaktów.
    importuj kontakty

Następnie należy nacisnąć przycisk "Podgląd", żeby sprawdzić czy wszystkie dane zaimportowały się poprawnie.
podgląd
W razie widocznych błędów z kodowaniem, należy zmienić sposób kodowania znaków i nacisnąć "IMPORTUJ".
Badanie 360. Import pliku CSV

5. Weryfikacja i włączenie kolektora

Żeby zweryfikować poprawność poprzednich kroków, należy na stronie "Kontakty" sprawdzić czy ilość kontaktów odpowiada ilości planowanych wysyłek ankiet. Jeżeli wszystko się zgadza, można aktywować kolektor.
kontakty 360

6. Piping

Piping (czyli inaczej insertowanie treści) umożliwia dynamiczną zmianę treści ankiety na podstawie udzielonych odpowiedzi lub danych przypisanych do kontaktu. Przy tworzeniu pipingu dla ankiet 360 stopni pamiętaj aby stosować zmienne dla ankiet 360 stopni, czyli zamiast {custom1} należy użyć zmiennej {relatedCustom1}.

Pełną listę zmiennych znajdziesz w tabeli poniżej :

Standardowe badanie Badanie 360 stopni
{firstName} {relatedFirstName}
{secondName} {relatedSecondName}
{email} {relatedEmail}
{phone} {relatedPhone}
{custom1} {relatedCustom1
{custom2} {relatedCustom2}
{custom3} {relatedCustom3}
... ...
{custom8} {relatedCustom8}

Badanie 360. Piping. Przykład

7. Logika

Aby stworzyć logikę według Relacji, czyli, na przykład, zachować blok z pytaniami "B4 Serwis" dla grupy kontaktów "Klienci" należy :

1. Dodać logikę Ukryj blok, wybrać "B4 Serwis".

2. Nacisnąć przycisk + DODAJ REGUŁĘ, następnie Kontakt.
Badanie 360. Logika
3. Z pierwszej listy należy wybrać "Relacja", z drugiej - "Klient".
Badanie 360. Logika. 1


Powiązane strony