Profesjonalne ankiety online
Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Jak przeprowadzić badanie typu 360 stopni?

Poniżej znajdziesz opis pokazujacy krok po kroku jak zbudować ankietę typu 360 stopni.

1. Utworzenie pliku z kontaktami

Pobierz przykładowy plik .csv z kontaktami

Badanie 360 stopni zaczyna się od tworzenia pliku CSV np. w Excel z kontaktami. Plik musi zawierać kolumnę "relationKey", w której znajdują się unikalne klucze (np. 10, 20, 30...) dla każdego kontaktu.

Badanie 360. Import kontaktów. Tworzenie pliku CSV

Dostępne role dla ankiet 360 

Rola Opis
boss Przełożony
client Klient
me Samoocena
subordinate Pracownik
associate Współpracownik
account_executive Opiekun klienta

2. Tłumaczenie macierzy

Przykład: Kontakt jan.kowalski@mysurveylab.com ma wypełnić 3 ankiety dla "associate", "boss" i "me" (czyli ocenić samego siebie).

1. "Associate" w tym przypadku to jest kontakt andrzej.nowak@mysurveylab.com, ponieważ jego unikalny klucz "50" jest w kolumnie "associate".
Badanie 360 stopni. Import kontaktów. Tworzenie pliku CSV
2. Bossem jest kontakt zawisza.czarny@mysurveylab.com, ponieważ jego unikalny klucz "10" jest w kolumnie "boss".
Badanie 360. Import kontaktów. Tworzenie pliku CSV 1
3. W kolumnie "me" jest klucz samego Jana Kowalskiego - "30", to oznacza, że ma ocenić samego siebie.
Badanie 360. Import kontaktów. Tworzenie pliku CSV 2

UWAGI. Tabela może być modyfikowana w zależności od potrzeb. Kolejność kolumn jest dowolna. Na przykład, może zostać dodana kolumna "firstName". Aby dane zostały zaimportowane poprawnie, należy wpisywać nazwy kolumn dokładnie takie same jak na przykładzie.

3. Tworzenie kolektora

Żeby stworzyć nowy kolektor należy wejść na stronę "Kolektory" i nacisnąć przycisk + DODAJ KOLEKTOR. Następnie w ustawieniach kolektora wybrać metodę dystrybucji "360 feedback".

4. Importowanie pliku

Żeby zaimportować plik CSV z kontaktami :

  1. Wciśnij przycisk Kontakty.
    kontakty
  2. Wciśnji przycik Dodaj kontakty .
    dodaj kontakty
  3. Wciśji przycisk Importuj kontakty i wybierz plik zawierajacy listę kontaktów.
    importuj kontakty

Następnie należy nacisnąć przycisk "Podgląd", żeby sprawdzić czy wszystkie dane zaimportowały się poprawnie.
podgląd
W razie widocznych błędów z kodowaniem, należy zmienić sposób kodowania znaków i nacisnąć "IMPORTUJ".
Badanie 360. Import pliku CSV

5. Weryfikacja i włączenie kolektora

Żeby zweryfikować poprawność poprzednich kroków, należy na stronie "Kontakty" sprawdzić czy ilość kontaktów odpowiada ilości planowanych wysyłek ankiet. Jeżeli wszystko się zgadza, można aktywować kolektor.


6. Piping

Piping czyli inaczej insertowanie treści umożliwia dynamiczną zmianę tresci ankiety na podstawie udzielonych odpowiedzi lub danych przypisanych do kontaktu. Przy tworzeniu pipingu dla ankiet 360 stopnii pamiętaj aby stosować zmienne dla ankiet 360 stopni, czyli zamiast {custom1} należy użyć zmiennej {relatedCustom1}.

Pełną listę zmiennych znajdziesz w tabeli poniżej :

Standardowe badanie Badanie 360 stopni
{firstName} {relatedFirstName}
{secondName} {relatedSecondName}
{email} {relatedEmail}
{phone} {relatedPhone}
{custom1} {relatedCustom1
{custom2} {relatedCustom2}
{custom3} {relatedCustom3}
... ...
{custom8} {relatedCustom8}

Badanie 360. Piping. Przykład

7. Logika

Żeby stworzyć logikę według Relacji, czyli, na przykład, zachować blok z pytaniami "B4 Serwis" dla grupy kontaktów "Klienci" należy:

1. Dodać logikę Ukryj blok, wybrać "B4 Serwis".

2. Nacisnąć przycisk + DODAJ REGUŁĘ, następnie Kontakt.
Badanie 360. Logika
3. Z pierwszej listy należy wybrać "Relacja", z drugiej - "Klient".
Badanie 360. Logika. 1


Powiązane strony

Ta strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z Polityką Prywatności.
OK