Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Jak przygotować plik eksportu kontaktów?

mysurveylab.com pozwala automatycznie załadować bazę kontaktów utworzoną wcześniej i zapisaną w postaci pliku txt lub csv.

Jak przygotować plik z bazą kontaktów

Dane kontaktowe powinny być wpisane w kolejności :

  1. email;
  2. imię;
  3. nazwisko;
  4. telefon;
  5. custom1;
  6. custom2

Pole email jest obowiązkowe. Poszczególne informacje takiej jak email, imię, nazwisko, ... powinny być rozdzielone średnikiem (;). Każdy kolejny kontakt powinien być rozdzielony znakiem ENTER.

Nie ma obowiązku uzupełniania wszystkich pól. Za wyjątkiem pola email, wszystkie inne pozycje są opcjonalne i mogą być pominięte.

Przykład

jan.kowalski@nazwafirmy.pl; Jan; Kowalski; 520-232-453; Gdynia; Specjalista IT
adam.nowak@nazwafirmy.pl; Adam; Nowak; 520-235-455; Gdynia; Manager HR
anna.maliniak@nazwafirmy.pl; Anna; Maliniak; 520-238-458; Łódź; Opiekun Klienta


Powiązane strony