Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Jak stworzyć test online?

Chcesz stworzyć test online. To bardzo proste. Testy budujesz w ten sam sposób co ankiety online. Jedyna różnica polega na tym, że w przypadku testu dodatkowo musisz dodać punkty do opcji odpowiedzi oraz miernik.

Budując test pamiętaj o dwóch rzeczach :

  1. Dodaj punktację dla każdego wariantu odpowiedzi.
  2. Utwórz miernik sumujący wszystkie lub wybrane pytania testu.

UWAGI. Możesz stworzyć dowolną ilość mierników sumujących wszystkie lub wybrane pytania testu.

Punktacja będzie widoczna w raportach zbiorczych (dla wszystkich przeprowadzonych ankiet / testów) oraz raportach szczegółowych (testy wypełnione przez poszczególne osoby).

Dodatkowo możesz wyświetlić punktację na zakończenie testu, a jeśli uczestnik testu nie osiągnął wymaganej ilości punktów możesz pozwolić mu na powtórzenie testu.

Aby stworzyć test online :


         1. Utwórz nowy test (wciśnij przycisk + DODAJ ANKIETĘ) lub edytuj istniejący test (wciśnij przycisk projektuj Projektuj).

Dodaj ankietę
         2. Wciśnij przycisk Edytuj pytanie       edytuj pytanie

         3. Zacznij edytować pytanie i na zakończenie każdego wariantu odpowiedzi dodaj punktację (np. -1, 0, 1, 2).
punktacja

         3. Wciśnij przycisk Mierniki,
mierniki

              a następnie + DODAJ MIERNIK, aby dodać miernik sumujący wszystkie lub wybrane pytania
             testu.
dodaj miernik

         4. Wciśnij przycisk Losuj pytania jeśli chcesz, aby uczestnik testu widział określoną ilość pytań na każdej stronie
             wyświetlonych z przygotowanej puli pytań.
losuj pytania

         5. Wciśnij przycisk  Zbierz odpowiedzi,
zbierz odpowiedzi
              a następnie Ustawienia, aby przejść do kolektora.
ustawienia kolektora
         6. Określ czy uczestnik testu na zakończenie zobaczy ilość punktów, które zdobył. Aby to robić wybierz Na zakończenie :
             pokaż raport.

pokaż raport po zakończeniu

         7. W OGRANICZENIACH ODPOWIEDZI wybierz Czas na odpowiedź.
 
czas na odpowiedź

UWAGI. Mierniki działają tylko dla pytań zamkniętych. Punkty mogą być zapisane za pomocą liczb całkowitych (-2, -1, 0, 1, 2, ...).