Blog | Facebook | Kontakt      en  pl
Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Jak usunąć zapisane odpowiedzi z ankiety?

mysurveylab.com umożliwia usunięcie zapisanych odpowiedzi z ankiety. Można to zrobić usuwając kolektor lub usuwając pojedyncze zapisane odpowiedzi.

Aby usunąć zapisane odpowiedzi :

  1. ciśnij przycisk Raport, aby przejść do raportu ankiety
  2. wybierz Lista odpowiedzi
  3. zaznacz odpowiedź którą chcesz usunąć i wciśnij przycisk Usuń

Ta operacja jest nieodwracalna. Raz usuniętej odpowiedzi nie można ponownie przywrócić.

UWAGI. Odśwież stronę, aby zobaczyć efekt usunięcia danej odpowiedzi.


Powiązane strony