Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Komendy wiadomości email

mysurveylab.com pozwala na personalizację wiadomości email oraz insertowanie w treści zaproszeń email następujących danych :

Komenda Opis
{$surveyLink} link ankiety
{$optOutLink} opt-out
{$firstName} imię
{$secondName} nazwisko
{$email} email
{$phone} telefon
{$custom1} pole custom 1
{$custom2} pole custom 2
{$custom3} pole custom 3
... ...
{$custom8} pole custom 8
{$surveyForm} ankieta w mailu (pierwsze pytanie)

Komendy automatycznie są zamieniane na informację zapisaną w kontaktach.

Aby umieścić wybraną komendę w zaproszeniu do ankiety :

  1. Wciśnij przycisk Udostępnij, a następnie Wiadomości
  2. Wybierz wiadomość email, którą chcesz edytować
  3. Dodaj wybraną komendę do treści wiadomości

zaproszenie email do udziału w badaniu

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.