Blog | Facebook | Kontakt      en  pl
Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Przyciski nawigacji

mysurveylab.com pozwala na zmianę położenia przycisków nawigacji w kwestionariuszu ankiety. Dostępne są cztery opcje :

  • z lewej strony
  • z prawej strony
  • po środku
  • wyrównane do krawędzi (wyjustowane)
 

Powiązane strony