Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Struktura pliku eksportu

Jeśli korzystasz z mechanizmu eksportu wyników w mysurveylab, poniższy opis pomoże zrozumieć Ci jakie informacje są dostępne w plikach eksportu. Dane możemy podzielić na trzy części dane statystyczne (automatyczne), dane opisu respondenta (kontakty) oraz wyniki badania.

Dane statystyczne (automatyczne)

Dane zapisywane automatycznie dla każdej ankiety.

pole opis
Id odpowiedzi numer identyfikujący pojedynczą ankietę
Id odpowiedzi 2 numer identyfikujący pojedynczą ankietę (przekazany za pomocą mechanizmu ID odpowiedzi)
userAgentData dane dotyczące rodzaju urządzenia, systemu operacyjnego oraz wersji przeglądarki
Data rozpoczęcia data rozpoczęcia ankiety
Data zakończenia data zakończenia ankiety
Czas spędzony na stronie 1 czas spędzony przez respondenta na stronie 1  (w sekundach)
Czas spędzony na stronie 2 czas spędzony przez respondenta na stronie 2  (w sekundach)
Czas spędzony na stronie ... czas spędzony przez respondenta na stronie ... (w sekundach)
Odniesienie (URL) informacja zapisana za pomocą mechanizmu HTTP referrer
 

UWAGI. Pole Odniesienie (URL) może być niedostępne w niektórych przypadkach.

Dane opisu respondenta (kontakty)

Dane powiązane z książką adresową mysurveylab. Dostępne w przypadku wykorzystania mechanizmu mailingu mysurveylab oraz wypełnienia odpowiednich pól w module Kontakty przed rozpoczęciem badania. Te informacje są opcjonalne.

pole opis
Imię imię respondenta
Nazwisko nazwisko respondenta
Email email respondenta
Telefon telefon respondenta
Custom 1 pole custom 1
Custom 2 pole custom 2
Custom 3 pole custom 3
Custom 4 pole custom 4
Custom 5 pole custom 5
Custom 6 pole custom 6
Custom 7 pole custom 7
Custom 8 pole custom 8
 

UWAGI. Pola Custom 1, 2, 3, 4 zostały stworzone, aby umożliwić precyzyjne opisywanie kontaktów dodatkowymi informacjami takimi jak np. firma, kraj, miasto, branża, płeć, zawód czy wiek.

Wyniki badania

Odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie.

* Opcja jest dostępna dla pakietów Starter, Advanced, Professional i Enterprise.