Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Utworzenie i konfiguracja kolektora Zaproszenie email/SMS

Poniżej znajdziesz podstawowe kroki wymagane, aby stworzyć i skonfigurować kolektor email/SMS.

          1. Przejdź do listy kolektorów ankiety.
kolektory

          2. Wciśnij przycisk + DODAJ KOLEKTOR, aby utwórzyć nowy kolektor.
dodaj kolektor
          3. Zostaniesz automatycznie przeniesiony do ustawień kolektora. Jeśli edytujesz istniejący
              kolektor wciśnij przycisk Ustawienia, aby przejść do ustawień kolektora.
ustawienia kolektora          4. Wybierz metodę dystrybucji Zaproszenia email/SMS.
metoda dystrybucji          5. Przejdź do zakładki Wiadomości.
wiadomości
          6. Dodaj zaproszenie do wypełnienia ankiety. Ustaw od razu przypomnienia dla osób, które nie wypełniły ankiety. W tym celu wciśnij przycisk + DODAJ ZAPROSZENIE. Dla każdej wiadomości ustaw parametr Czekaj po wysłaniu. Wartość parametru podajesz w godzinach i minutach (w formacie hh:mm).
dodaj zaproszenie
          7. Przejedź do zakładki Kontakty.
kontakty
          8. Wciśnij przycisk DODAJ KONTAKTY, aby dodać kontakty, do których chcesz wysłać
              zaproszenie.
dodaj kontakty
          9. Wybierz metodę dodawania kontaktów Importuj (import z pliku CSV) lub Kontakty
              (dodanie kontaktów zapisanych w Twojej książce adresowej).
metoda importu
         10. Przejdź do listy kolektorów i Włącz kolektor. Po włączeniu kolektora system
               automatycznie uruchomi wysyłkę zaproszeń do wypełnienia ankiety.
włącz kolektor

UWAGI. Parametr Czekaj po wysłaniu oznacza, że po wysłaniu danej wiadomości system będzie czekał określoną ilość czasu (hh:mm). hh oznacza godziny, a mm minuty.


Powiązane strony