Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Zbieranie wyników za pomocą widgeta www

Widget to zazwyczaj mała ankieta, która może zostać umieszczona na stronie www lub w aplikacji mobilnej w postaci pływającego obiektu. Widget może mieć dowolną postać i wielkość. Standardowo widgety mają szerokość 320 px, ale mogą być powiększone do dowolnego rozmiaru.

Widget możesz wywołać w dowolnym momencie np. po upływie określonego czasu lub w momencie wykonania określonej czynności przez osobę odwiedzającą stronę.

Dostępne metody wywoływania widget (reguły wyświetlające i ukrywające widget) :

  • Po upływie określonego czasu.
  • Po przewinięciu strony o określoną ilość px lub %.
  • W momencie próby opuszczania strony.
  • Jeśli URL strony zawiera określoną informację / ciąg znaków.
  • Jeśli HTML tag zawiera określony ciąg znaków.

Aby utworzyć widget www :

         1. Wybierz ankietę, dla której chcesz zebrać wyniki.

         2. Wciśnij kolektor Kolektory, aby utworzyć nowy kolektor.

Kolektory

          3. Wciśnij przycisk + DODAJ KOLEKTOR.
  dodaj kolektor

          4. Wybierz metodę dystrybucji Link URL / Widget WWW.
Link URL, Widget WWW

          5. Ustaw zachowanie i parametry kolektora.

          6. Wciśnij przycisk Widget (lewe menu).
  Widget

           7. Następnie, + REGUŁA POKAŻ WIDGET, aby ustawić parametry (reguły wyświetaljąca i ukrywające widget) i skopiować kod widgeta

reguła pokaż/ukryj widget


            8. Wklej kod widgeta w sekcji BODY na stronie www, na której będzie on widoczny.

Kopiuj kod
             9. Również możesz używać takich akcji do swojgo widgeta:

                 closeWidgetMSL();

                 maximizeWidgetMSL();

                 minimizeWidgetMSL();

                 showWidgetMSL(state);

                 var state =  ""; // optional: "maximize" / "minimize"


          10. Aktywuj kolektor.
  Aktywacja kolektora

Osoby odwiedzające Twoją stronę zobaczą widget dokłądnie w tym momencie, w którym sobie tego rzyczysz. Zgodnie z ustawieniami widgeta.

Jeśli chcesz zmienić kolorystykę widgeta przejdź do części Branding w projekcie ankiety i wybierz jedą z dostępnych skróre ankiet lub przygotuj własną.

Aby skonfigurować integracje z Google Analytics przejdź do zakładki Konta | Integracje.