Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Importuj kontakty

Dzięki tej opcji będziesz mógł wczytać do systemu listę kontaktów z pliku txt lub csv. Opcja importu kontaktów jest dostępna w lewym menu Kontakty | Importuj kontakty.
import contacts
Aby importować kontakty możesz skorzystać z dwóch opcji.

Opcja 1. Importuj kontakty (z pliku)

  1. w lewym menu wybierz opcję Kontakty | Importuj kontakty
  2. ustaw separator oraz sposób kodowania znaków (dla języka polskiego należy wybrać Windows-1250)
  3. wybierz plik z kontaktami, które chcesz importować. Jeśli plik zawiera nagłówek zaznacz tą opcję.
  4. zaznacz grupy, do których mają zostać dodane kontakty
  5. wciśnij przycisk Podgląd, a następnie Importuj

UWAGI. Sposób kodowania znaków (strona kodowa) określa sposób przypisania poszczególnym kodom binarnym określonych znaków alfanumerycznych. Windows-1250 jest wykorzystywaną w systemach Windows stroną kodową służącą do zapisu języków Środkowoeuropejskich. Dla innych języków oraz systemów operacyjnych rekomendujemy wykorzystanie UTF-8.

Opcja 2. Importuj kontakty (Wklej ręcznie)

  1. w lewym menu wybierz opcję Kontakty | Importuj kontakty
  2. ustaw separator a następnie wpisz lub wklej kontakty, które mają być importowane
  3. wciśnij przycisk Podgląd, a następnie Importuj

Dane kontaktowe powinny być wpisane w kolejności :

email; imię; nazwisko; telefon; c1; c2; c3; c4; c5; c6; c7; c8

Pole email powinno być zawsze wpisane w pierwszej kolumnie w importowanym pliku.

Przykład

jan.kowalski@nazwafirmy.pl; Jan; Kowalski; 520-232-453; Gdynia; Specjalista IT

Jeśli prowadzisz ankietę 360 stopni pamiętaj, aby dodać RelationID oraz opisać relacje między poszczególnymi elementami. 


Powiązane strony