Blog | Facebook | Kontakt      en  pl
Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Kontakty

Dzięki Kontaktom będziesz mógł tworzyć imienne ankiety, śledzić status prowadzonego badania oraz identyfikować osoby wypełniające ankietę.

Kontakty umożliwiają przechowywanie adresów email, telefonów oraz innych danych, grupowanie, kopiowanie, eksportowanie i importowanie danych z pliku.

Aby dodać nowy kontakt :

  1. przejdź do zakładki Kontakty
  2. wciśnij przycisk + DODAJ KONTAKT lub skorzystaj z opcji Importuj kontakty, aby importować listę kontaktów

Lista kontaktów do ankiety

Aby usunąć kontakty :

  1. zaznacz kontakty, które chcesz usunąć
  2. wciśnij przycisk USUŃ

Aby odszukać określone kontakty :

  1. przejdź do wyszukiwarki adresów, która znajduje się z górnej części strony
  2. wpisz szukane słowo (np. *@gmail.com, Dyrektor*, *ka*, Anna)
  3. wciśnij ENTER

Importuj kontakty

W lewym menu znajdziesz opcje umożliwiające wykonywanie dodatkowych operacji takich jak import kontaktów.

  1. Importuj kontakty (Z pliku) - pozwala na import danych adresowych zebranych w pliku .csv lub .txt
  2. Importuj kontakty (Wklej ręcznie) - umożliwia skopiowanie do pola formularza adresów poleceniem kopiuj-wklej i ich import do systemu

Exportuj kontakty

W lewym menu znajdziesz opcje umożliwiające wykonywanie dodatkowych operacji takich jak eksport kontaktów. Funkcja pozwala na zapisanie do pliku pełnej bazy kontaktów.

  1. Eksportuj kontakty - pozwala na eksport wszystkich lub wybranych grup adresów do pliku csv.