Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Kwoty

Kwoty umożliwiają zdefiniowanie ilości wymaganych do zebrania odpowiedzi na wybrane pytanie. System automatycznie zakończy badanie po osiągnięciu wymaganej ilości odpowiedzi (np. automatycznie zakończ ankietę po zebraniu 1000 odpowiedzi).

Funkcjonalność jest szczególnie przydatna w badaniach marketingowych, w których należy kontrolować wielkość próby oraz nadziałów dla poszczególnych grup respondentów.

Aby ustawić kwotę :

         1. Przejdź do projektu ankiety
Projektuj ankietę

         2. Wciśnij przycisk Logika
logika


         3. Dodaj logikę Zakończ ankietę
logika zakończ ankietę

         4. Naciśnij przycisk + DODAJ REGUŁĘ
DODAJ REGUŁĘ

         5. Wybierz pytanie
wybierz pytanie

* Opcja dostępna dla kont Professional i Enterprise.

Powiązane strony