Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Logika ankiety

Logika ankiety pozwala na zaprojektowanie dowolnych warunków logicznych dla ankiety lub testu. Warunki mogą być zbudowane w oparciu o dowolne zdarzenie, takie jak udzielenie odpowiedzi, dane kolektora, dane kontaktu lub rodzaj urządzenia, z którego korzysta respondent wypełniając ankietę.

Aby zbudować logikę :

 1. Wybierz typ logiki
 2. Określ, na które pytanie lub stronę logika będzie miała wpływ
 3. Określ warunek logiczny, który musi być spełniony aby logika zadziałała, np. wybór określonej opcji odpowiedzi

Dostępne rodzaje logiki

Logika typu Opis
Zakończ ankietę Kończy ankietę.
Idź do strony Przenosi respondenta do określonej strony.
Idź do bloku Przenosi respondenta do określonego bloku.
Ukryj pytanie Ukrywa wybrane pytanie.
Ukryj stronę Ukrywa wybraną stronę.
Ukryj blok Ukrywa wybrany blok.
Pokaż pytanie Wyświetla wybrane pytanie.
Pokaż stronę Wyświetla wybraną stronę.
Pokaż blok Wyświetla wybrany blok.

Dostępne rodzaje reguł

Reguła dla Opis
PYTANIE Warunki logiczne oparte o pytanie.
STRONA Warunki logiczne oparte o strony.
BLOK Warunki logiczne oparte o bloki stron.
KOLEKTOR Warunki logiczne oparte o dane kolektora.
KONTAKT Warunki logiczne oparte o dane kontaktu
URZĄDZENIE Warunki logiczne oparte o rodzaj urządzenia (pc, tablet, smartfon).

Aby dodać logikę :

 1. Zbuduj ankietę (dodaj przynajmniej dwa pytania i jeśli jest to wymagane podziel ankietę na strony)
 2. Wciśnij przycisk Logika
 3. Wybierz rodzaj warunku logicznego oraz pytanie, dla którego zostanie utworzona logika
  logika ankiety
 4. Wciśnij przycisk + DODAJ REGUŁĘ
 5. Wybierz jakie zdarzenie będzie uruchamiało logikę (np. pytanie, strona, blok, kolektor, kontakt, urządzenie)
 6. Ustaw parametry logiki
 7. Zmiany zostaną zapisane automatycznie

Tworzenie logiki typu Pokaż pytanie:
logika pokaż pytanie

PRZYKŁADY

A. Przykład logiki Idź do strony

Logika pytań ankiety została ustawiona na stronie 2. Respondent zostanie przekierowany na stronę 3 jeśli wybierze odpowiedź A lub na stronę 4 jeśli wybierze odpowiedź B.

logika ankiety

B. Przykład logiki Idź do strony

Logika pytań ankiety została ustawiona na stronie 2. Logika stron ankiety została ustawiona na stronie 4. Respondent zostanie przekierowany na stronę 3 jeśli wybierze odpowiedź A lub na stronę 5 jeśli wybierze odpowiedź B. Logika strony na stronie 4 przekieruje respondenta na stronę 7 bez względu na udzieloną odpowiedź.
logika ankiety i logika strony
C. Przykład logiki Wyświetl stronę

Logika została ustawiona na stronie 2. Po wyborze opcji odpowiedzi zostanie wyświetlona strona 3, 4 lub 5.


logika pytan wielkrotnego wyboru

Jeśli po stworzeniu logiki pytań dodasz kolejną stronę do swojej ankiety, system automatycznie dostosuje logikę do nowej liczby stron.

UWAGI. Aby zbudować logikę należy wcześniej stworzyć ankietę, tzn. dodać pytania i jeśli jest to wymagane podzielić ankietę na strony. Aby dodać nową stronę wciśnij przycisk Dodaj stronę.

* Opcja dostępna dla kont Starter, Standard, Professional i Enterprise. W zależności od wybranego abonamentu logika umożliwi budowanie reguł w oparciu o pytania i strony (Starter, Standard) lub zaawansowane funkcje oparte o dane kolektorów, kontaktów lub urządzeń (Professional, Enterprise).


Powiązane strony