Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Piping

Piping lub inaczej insertowanie treści to funkcjonalność, która umożliwia automatyczne zapisanie wybranej przez respondenta odpowiedzi z pytania QX w pytaniu QY znajdującym się na innej kolejnej stronie.

PRZYKŁAD

P1
Q1 Gdzie obecnie mieszkasz?

P2
Q2 Jak oceniasz transport publiczny w {Q1}?

Aby stworzyć piping:

        1. Stwórz pierwsze pytanie
piping q1        2. Stwórz drugie pytanie, zawierające piping. W naszym przypadku {Q4}.
piping q2
        3. Tak wygląda rezultat:
piping przykład

UWAGI. Piping (insertowanie tekstu) działa tylko dla pytań pojedynczego i wielokrotnego wyboru. Pytanie, w którym jest insertowana treść musi się znajdować na osobnej kolejnej stronie ankiety.


Zaawansowany piping

Funkcja pozwala na insertowanie tekstu z Kontaktów do ankiety. Możesz insertować następujące informacje :
 
Kod Opis
{firstName} imię
{secondName} nazwisko
{email} email
{phone} telefon
{custom1} pole custom 1
{custom2} pole custom 2
{custom3} pole custom 3
{custom4} pole custom 4
{custom5} pole custom 5
{custom6} pole custom 6
{custom7} pole custom 7
{custom8} pole custom 8

PRZYKŁAD

P1
Q1 Witaj {firstName}
 

UWAGI. Funkcjonalność działa dla mailingu wykonanego z wykorzystaniem mysurveylab.com


* Opcja dostępna dla kont Standard, Professional i Enterprise.

Powiązane strony