Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Konfiguracja przekierowań

mysurveylab.com potrafi współpracować z dowolnym panelem badawczym, w tym panelami MyPanelBase, Cint i ResearchNow. Dzięki mechanizmowi ID odpowiedzi system potrafi rozpoznać respondentów biorących udział w badaniu. Natomiast dzięki parametrom screeningujacym wie kto wypełnił ankietę, a kto nie spełnił kryteriów doboru próby.

Między mysurveylab.com, a panelem badawczym wymieniane są jedynie informacje dotyczące unikalnych kodów ID odpowiedzi. Dzięki temu dane respondentów zawsze są chronione i pozostają poufne.

Dostępne parametry screeningujące :

  • complete - ankieta zakończona. Standardowe i pełne zakończenie ankiety. Przekierowanie jest uruchamiane, gdy respondent wciśnie przycisk zakończ ankietę.
  • screen-out - respondent nie spełnia kryteriów doboru. Przekierowanie jest uruchamiane, gdy respondent wybierze wariant odpowiedzi powiązany z logiką pytania lub strony zakończ ankietę
  • quota-full - badanie zakończone. Przekierowanie jest uruchamiane, gdy zbierzemy wymaganą liczbę odpowiedzi.

Dla każdego parametru można ustawić niezależny link (URL) zakończenia ankiety. Linki zakończenia ankiet konfiguruje się w Ustawieniach kolektora.

UWAGI. System liczy tzw. screen-outy jako zakończone ankiety. Dlatego należy śledzić przebieg badania i aktualizować wielkość próby tak, aby osiągnąć wymagany poziom wypełnionych (kompletnych) ankiet.