Profesjonalne ankiety online
Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Praca grupowa

mysurveylab.com umożliwia pracę grupową oraz korzystanie przez wiele osób z jednego konta. Dzięki temu będziesz mógł pracować nad ankietą razem z zespołem, podwykonawcą lub klientem. Możesz sam zdecydować jakie uprawnienia będą mieli poszczególni użytkownicy. Każdy użytkownik posiada swój własny login z przypisaną do niego rolą (administrator, manager, edytor, gość).

Aby zarządzać użytkownikami :

 1. Przejdź do zakładki Konto
  konto
 2. Wciśnij przycisk Użytkownicy
  użytkownicy

Aby utworzyć nowe konto w systemie :

 1. Wciśnij przycisk + DODAJ UŻYTKOWNIKA
  dodaj użytkownika
 2. Wpisz dane nowego użytkownika i wciśnij przycisk ZAPISZ
  dodaj użytkownika

   

Zarządzanie uprawnieniami konta :
zarzadanie uzytkownikami

 • Dostęp. Wybierz, aby edytować dostęp do wybranych ankiet lub tagów (grup ankiet)
 • Rola. Wybierz, aby edytować dane użytkownika oraz przypisać rolę
 • Usuń. Wybierz, aby usunąć użytkownika

Do wyboru są następujące rodzaje ról :

 • Administrator. Pełna kontrola nad ankietami oraz kontem.
 • Manager. Możliwość uruchamiania badań, edycji ankiet oraz przeglądania raportów.
 • Edytor. Możliwość edycji ankiet oraz przeglądania raportów.
 • Ankieter. Możliwość wypełniania ankiet (kolektor Mobile app)po zalogowaniu się do systemu. 
 • Gość. Możliwość przeglądania projektów ankiet i raportów.
 • Blokada. Konto zablokowane. Konto dalej istnieje w systemie, ale nie można z niego korzystać.

Tabela poniżej opisuje jakie uprawnienia mają poszczególne role

  Admin Manager Edytor Ankieter Gość Blokada
Projektowane ankiet            
przeglądanie ankiet + + + - + -
edycja ankiet + + + - - -
Zbierania wyników            
tworzenie kolektora + + - - - -
wypełnianie ankiet (kolektor Mobile app) x + + + + -
Analiza wyników            
przeglądanie raportów + + + - + -
współdzielenie i eksport wyników + + - - - -
Konto            
edycja ról (profili) + - - - - -
usuwanie konta + - - - - -

* Funkcjonalność pracy grupowej jest dostępna dla kont Professional i Enterprise.


Ta strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z Polityką Prywatności.
OK