Blog | Facebook | Kontakt      en  pl
Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Pobierz ankietę

Możesz pobrać ankietę w formacie .docx, .odt i .pdf, aby pracować z nią off line. Dzięki temu będziesz mógł udostępnić ankietę w formie papierowej swoim respondentom lub pracować nad projektem ankiety off line.

Aby pobrać ankietę :

  1. wciśnij przycisk projektuj Projektuj
  2. wciśnij przycisk Pobierz ankietę

UWAGI. Aby otworzyć plik .zip możesz potrzebować oprogramowania WinZip lub 7-Zip.

* Opcja dostępna w pakiecie Enterprise.