Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Pre-populacja ankiet

Funkcjonalność umożliwia ustawienie domyślnej (bazowej) odpowiedzi dla wybranych pytań. Odpowiedź domyślna będzie zaznaczona w momencie uruchomienia ankiety przez respondenta.

Jest to szczególnie przydatne przy tworzeniu formularzy online. Dzięki temu możemy ułatwić i przyspieszyć proces wypełniania formularza zaznaczając najbardziej popularne lub domyślne opcje odpowiedzi. Respondent może zmienić wybór w trakcie wypełniania formularza.

Aby ustawić odpowiedzi domyślne:

 1. Przejdź do projektu ankiety
  projektuj ankietę
 2. Wybierz pytanie i wciśnij przycisk Edytuj   edytuj pytanie
 3. Zaznacz opcje odpowiedzi, które mają być domyślnie wybrane w momencie wyświetlenia ankiety    pre-populacja

Aby usunąć odpowiedzi domyślne :

 1. Przejdź do projektu ankiety
  projektuj ankietę
 2. Wciśnij przycisk Edytuj   edytuj pytanie
 3. Odznacz opcje odpowiedzi, które wcześniej zostały zaznaczone jako domyślne klikając na zaznaczoną odpowiedź. pre-populacja
   

UWAGI. Pre-populacja ankiet działa tylko dla pytań pojedynczego lub wielokrotnego wyboru.