Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Rotacja

Funkcjonalność umożliwia rotowanie bloków, stron oraz pytań ankiety. Dzięki temu każdy respondent zobaczy losową kolejność stron lub pytań na stronie. Dodatkowo możesz zablokować rotowanie dla wybranych, bloków,  stron lub pytań tak, aby zawsze były wyświetlane w tym samym miejscu.

PYTANIA

Aby ustawić rotację pytań na stronie:

         1. Przejdź na stronę Projektuj ankietę

         2. Ustaw rotację wybranych stron jako Włączona
rotacja pytań
         3. Ustaw rotację wybranych pytań jako Włączona
rotacja pyttań

STRONY

Aby ustawić rotację stron :

         1. Wciśnij przycisk Opcje
opcje
         2. Ustaw opcję rotację stron jako Włączone
rotacja stron
         3. Przejdź do projektu ankiety i zaznacz strony, które nie mają się rotować
rotacja stron

BLOKI

Aby ustawić rotację bloków :

          1. Wciśnij przycisk Opcje
opcje

          2. ustaw rotację bloków jako Włączona
rotacja bloków
          3. przejdź do projektu ankiety i zaznacz bloki, które mają się rotować
rotacja bloków
 

UWAGI. Dla włączonej rotacji stron i bloków nie działa logika pytań oraz logika stron.

* Opcja rotacji bloków dostępna dla kont Enterprise.


Powiązane strony