Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Projektowanie ankiety

Aby stworzyć ankietę nie potrzebujesz specjalistycznej wiedzy. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

MySurveyLab udostępnia szereg narzędzi umożliwiających dostosowanie wyglądu ankiety do indywidualnych potrzeb. Będziesz mógł podzielić ankietę na strony, zmienić kolorystykę, dodać logo lub elementy graficzne.

Aby dodać nowe pytanie :

 1. Wybierz z listy po lewej stronie pytanie, które chcesz dodać do ankiety i przeciągnij je na projekt ankiety  Typy pytań

Więcej na temat rodzajów pytań w menu Pytania ankietowe.

Aby dodać nową stronę :

 1. Wybierz z listy po lewej stronie obiekt strona i przeciągnij go na projekt ankiety   dodaj stronę

Aby edytować tytuł ankiety :

 1. Wybierz na liście po lewej stronie zakładkę USTAWIENIA  ustawienia
 2. Zmień tytuł ankiety, system automatycznie zapisze zmianę      tytuł ankiety

Aby edytować istniejące pytanie :

 1. Wciśnij przycisk Edytuj pytanie   edytuj pytanie

Aby usunąć pytanie :

 1. Wciśnij przycisk Więcej ustawień, z rozwijanej listy wybierz Usuń   usuń pytanie
 2. Potwierdź czynność  potwierdź usuwanie
 3. Pytanie (oraz zebrane dla tego pytania odpowiedzi) zostanie usunięte z ankiety

UWAGI. Usunięcie pytania spowoduje również usunięcie wszystkich zebranych dla pytania odpowiedzi z raportu ankiety. Operacja jest nieodwracalna.

 
Aby stworzyć kopię pytania :

 1. Wciśnij przycisk Więcej ustawień, z rozwijanej listy wybierz Kopiuj   kopiuj pytanie
 2. Poniżej kopiowanego pytania zostanie utworzona identyczna kopia

Aby przenieść pytanie :

 1. Wciśnij przycisk gora dol Przenieś pytanie, aby przenieść pytanie o jedno miejsce wyżej lub niżej   przenieś pytanie
 2. Wybierz na liście po prawej stronie zakładkę STRUKTURA, następnie przeciągnij i upuść pytanie w nowe miejsce   struktura ankiety

Aby dodać logikę :

 1. Wciśnij przycisk Logika. Więcej na temat logiki znajdziesz w części Logika ankiety
  logika

Aby podejrzeć wygląd ankiety :

 1. Wciśnij przycisk Podgląd
  podgląd
 2. W nowym oknie zostanie wyświetlony podgląd ankiety