Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Projektowanie ankiety

mysurveylab.com udostępnia szereg narzędzi umożliwiających dostosowanie wyglądu ankiety do indywidualnych potrzeb. Będziesz mógł podzielić ankietę na strony, zmienić kolorystykę, dodać logo lub elementy graficzne.

Aby dodać nowe pytanie :

 1. wciśnij przycisk Dodaj pytanie
 2. wybierz rodzaj pytania. Więcej na temat rodzajów pytań w menu Ankiety (Pytania).

Aby dodać nową stronę :

 1. wciśnij przycisk Dodaj stronę
 2. kliknij na napis Nazwa Strony, aby zmienić tytuł strony

Aby edytować nazwę ankiety :

 1. kliknij na nazwę ankiety (domyślna nazwa to "Nowa ankieta <data>")
 2. zmień nazwę, system automatycznie zapisze zmianę

Aby edytować istniejące pytanie :

 1. wciśnij przycisk Edytuj pytanie

Aby usunąć pytanie :

 1. wciśnij przycisk Usuń pytanie
 2. potwierdź czynność
 3. pytanie (oraz zebrane dla tego pytania odpowiedzi) zostanie usunięte z ankiety

UWAGI. Usunięcie pytania spowoduje również usunięcie wszystkich zebranych dla pytania odpowiedzi z raportu ankiety. Operacja jest nieodwracalna.

Aby stworzyć kopię pytania :

 1. wciśnij przycisk Kopiuj pytanie
 2. poniżej kopiowanego pytania zostanie utworzona identyczna kopia

Aby przenieść pytanie :

 1. wciśnij przycisk gora dol Przenieś pytanie, aby przenieść pytanie o jedno miejsce wyżej lub niżej

Aby dodać logikę :

 1. wciśnij przycisk Logika. Więcej na temat logiki znajdziesz w części Logika pytań

Aby podejrzeć wygląd ankiety :

 1. wciśnij przycisk Podgląd
 2. w nowym oknie zostanie wyświetlony podgląd ankiety
 

Powiązane strony