Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Bank pytań

Bank pytań umożliwia dodanie dowolnego pytania do biblioteki i następnie wykorzystanie go ponownie w tej samej lub nowej ankiecie.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

  • Przenoszenie pytań między ankietami
  • Szybkie tworzenie ankiet i testów
  • Stworzenie banku pytań testowych

PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie :

  1. Przejdź do edycji pytania
  2. Zaznacz opcję Dodaj pytanie do banku
  3. Wciśnij przycisk ZAPISZ
     

UWAGI. Opcja pozwala na dodanie pytań ankietowych do banku, bez przypisanej do pytań logiki.

* Opcja dostępna dla kont Enterprise.