Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Heat map

Pytanie typu heat map umożliwia zaznaczanie elementów na obrazku wg preferencji respondenta, a następnie prezentację zaznaczonych elementów w postaci mapy ciepła (en. heat map).
Heat Mapa

PRZYKŁAD PYTANIA
Heat map

PROJEKTOWANIE PYTANIA

Wystarczy wpisać treść pytania i dodać obrazek.

Aby dodać nowe pytanie :

  1. Wpisz treść pytania
  2. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie)
  3. Dodaj obrazek
  4. Wybierz ilość punktów, które będzie mógł zaznaczyć respondent na obrazku
  5. Wciśnij przycisk ZAPISZ

UWAGI. Obrazek powinien być zapisany w formacie gif, jpg lub png. Nie może być większy niż 2 Mb.

UWAGI. Pytanie nie działa dla opcji dystrybucji "ankieta w emailu".

* Opcja jest dostępna dla kont Enterprise.