Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Numeryczne lub suwak

Pytanie numeryczne lub suwak. Ten rodzaj pytania umożliwia podanie przez respondenta odpowiedzi w postaci wartości liczbowych lub wartości zaznaczonej na osi.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

  • ocena zjawiska na skali składającej się z wielu elementów
  • pytania o procentowy rozkład określonego zjawiska


OPCJE

Pytanie otwarte może występować w następujących opcjach :

  • otwarte numeryczne
  • numeryczne z suwakiem

WYGLĄD PYTANIA

PROJEKTOWANIE PYTANIA

  1. Wybierz pytanie z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety
  2. Wpisz pytanie
  3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie)
  4. Wpisz warianty odpowiedzi. Każdy wariant powinien być wpisany w osobnej linii.
  5. Wciśnij przycisk ZAPISZ

UWAGI. Dodatkowo możesz zaznaczyć, że udzielona odpowiedź powinna sumować się do określonej wartości np. suma wszystkich podanych odpowiedzi powinna wynosić 100.