Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Otwarte

Pytanie otwarte. Ten rodzaj pytania umożliwia podanie przez respondenta odpowiedzi w postaci tekstu lub wartości liczbowych.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

  • pytania o doświadczenia / odczucia / emocje

OPCJE

Pytanie otwarte może występować w następujących opcjach :

  • otwarte jedna linia
  • otwarte wiele linii
  • otwarte typu esej

WYGLĄD PYTANIA

otwarte

PROJEKTOWANIE PYTANIA

  1. Wybierz pytanie z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety
  2. Wpisz pytanie
  3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie)
  4. Wpisz warianty odpowiedzi. Każdy wariant powinien być wpisany w osobnej linii.
  5. Wciśnij przycisk ZAPISZ

UWAGI. Dodatkowo możesz zdefiniować wymagany format wprowadzanych danych, który rozpozna datę, kod pocztowy czy adres email, np. YYYY-MM-DD.