Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Otwarte

Pytanie otwarte. Ten rodzaj pytania umożliwia podanie przez respondenta odpowiedzi w postaci tekstu lub wartości liczbowych.

Otwarte

OPCJE

Pytanie otwarte może występować w następujących opcjach :

  • otwarte jedna linia
  • otwarte wiele linii
  • otwarte typu esej
  • otwarte numeryczne
  • numeryczne z suwakiem

WYGLĄD PYTANIA

otwarte

PROJEKTOWANIE PYTANIA

  1. wpisz pytanie
  2. wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie)
  3. wpisz warianty odpowiedzi. Każdy wariant powinien być wpisany w osobnej linii.
  4. wciśnij przycisk ZAPISZ

UWAGI. Dodatkowo możesz zaznaczyć, że udzielona odpowiedź powinna sumować się do określonej wartości.


Powiązane strony