Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Pojedynczego lub wielokrotnego wyboru

Pytanie pojedynczego lub wielokrotnego wyboru umożliwia wybór przez respondenta jednej lub wielu odpowiedzi spośród dostępnych opcji.
Pojedynczego lub wielokrotnego wyboru

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

 • ocena dowolnego zjawiska na skali
 • pytania Tak / Nie
 • wybór jednej lub wielu opcji z pośród dostępnych wariantów odpowiedzi

OPCJE

Pytanie pojedynczego lub wielokrotnego wyboru występuje w pięciu opcjach. Każda opcja zmienia wygląd pytania.

 • pojedynczego wyboru pionowe
 • pojedynczego wyboru poziome
 • pojedynczego wyboru lista
 • wielokrotnego wyboru pionowe
 • wielokrotnego wyboru poziome

WYGLĄD PYTANIA
pytanie wyboru

PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie :

 1. Wpisz treść pytania
 2. Wpisz dodatkowy opis
 3. Wpisz warianty odpowiedzi. Każdy wariant powinien być wpisany w osobnej linii. Jeśli podajesz punktację i chcesz pominąć dany wariant odpowiedzi w kalkulacji miernika wpisz NA dla pomijanego wariantu odpowiedzi.
 4. Wciśnij przycisk ZAPISZ
 

UWAGI. Aby system automatycznie policzył wynik w oparciu o wprowadzone pytania ankietowe dodaj punktację oraz miernik. Możesz dodać wiele złożonych mierników sumujących wszystkie lub wybrane pytania w ankiecie.