Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Wyboru

Pytanie wyboru (inaczej pytanie Pojedynczego lub wielokrotnego wyboru) umożliwia wybór przez respondenta jednej lub wielu odpowiedzi spośród dostępnych opcji.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

 • ocena dowolnego zjawiska na skali
 • pytania Tak / Nie
 • wybór jednej lub wielu opcji z pośród dostępnych wariantów odpowiedzi

OPCJE

Pytanie pojedynczego lub wielokrotnego wyboru występuje w pięciu opcjach. Każda opcja zmienia wygląd pytania.

 • pojedynczego wyboru pionowe
 • pojedynczego wyboru poziome
 • pojedynczego wyboru lista
 • wielokrotnego wyboru pionowe
 • wielokrotnego wyboru poziome

WYGLĄD PYTANIA
pytanie wyboru

PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie :

 1. Wybierz pytanie z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety
 2. Wpisz treść pytania
 3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie)
 4. Wpisz warianty odpowiedzi. Każdy wariant powinien być wpisany w osobnej linii. Jeśli podajesz punktację i chcesz pominąć dany wariant odpowiedzi w kalkulacji miernika wpisz NA dla pomijanego wariantu odpowiedzi.
 5. Wciśnij przycisk ZAPISZ
 

UWAGI. Aby system automatycznie policzył wynik w oparciu o wprowadzone pytania ankietowe dodaj punktację oraz miernik. Możesz dodać wiele złożonych mierników sumujących wszystkie lub wybrane pytania w ankiecie.