Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Przenieś dalej

Pytanie przenieś dalej (en. carry forward) umożliwia dynamiczne budowane opcji odpowiedzi na bazie odpowiedzi udzielonych na wcześniejsze pytania.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

  • pytanie z opcjami wyboru
  • pogłębienie odpowiedzi dla wybranego pytania

OPCJE

Pytanie przenieś dalej występuje w dwóch opcjach.

  • pojedynczego lub wielokrotnego wyboru pionowe

WYGLĄD PYTANIA

....

PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie :

  1. Wybierz pytanie z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety
  2. Wpisz treść pytania
  3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie)
  4. Wybierz pytanie źródłowe.
  5. Wciśnij przycisk ZAPISZ
 

UWAGI. Pytane źródłowe musi być umieszczone na stronie poprzedzającej pytanie przenieś dalej.