Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Ranking

Pytanie rankingowe umożliwia uszeregowanie dostępnych elementów na liście wg preferencji respondenta, np. od najważniejszych do najmniej ważnych.

Ranking

PRZYKŁAD PYTANIA
pytanie rankingowe
PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie :

  1. Wpisz treść pytania
  2. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie)
  3. Wpisz warianty odpowiedzi. Każdy wariant powinien być wpisany w osobnej linii.
  4. Wciśnij przycisk ZAPISZ
 

UWAGI. Pytnie nie działa dla opcji dystrybucji "ankieta w emailu" oraz nie obsługuje mierników.