Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Analiza danych

mysurveylab.com udostępnia szereg narzędzi analitycznych pozwalających na wykonanie zaawansowanej analizy wyników badania ankietowego bezpośrednio w systemie.

GRAFICZNE RAPORTY

Aby otworzyć raport i rozpocząć analizę danych :

          1. Wybierz ankietę, dla której chcesz obejrzeć raport
ankieta
          2. Wciśnij przycisk raport Raport
raport         3. Wyświetli się raport sumaryczny pokazujący zagregowane odpowiedzi dla całej ankiety. 
             Jeśli chcesz obejrzeć indywidualne odpowiedzi udzielone przez respondentów przejdź do
             zakładki Lista odpowiedzi.
lista odpowiedzi


EKSPORT WYNIKÓW

Umożliwia eksport wyników do pliku .csv, .xls, .xlsx, .por, .sav, .pptx. Dzięki tej funkcji będziesz mógł w łatwy sposób pobrać wyniki badania, a następnie wczytać je do Ms Excel, SPSS lub dowolnego innego narzędzia w celu dalszej analizy.

Aby eksportować wyniki :

        1. Wciśnij przycisk Eksport
Eksportuj


        2. Wybierz format eksportu
format eksportu

UWAGI. Aby odczytać plik eksportu możesz potrzebować WinZip, 7-Zip lub inny program, który potrafi czytać skompresowane pliki w formacie zip. Aby pobrać WinZip, 7-Zip przejdź na stronę winzip.com lub 7-zip.org.

 

FILTRY

mysurveylab.com umożliwia filtrowanie wyników. Dzięki filtrom będziesz mógł analizować odpowiedzi dla określonej grupy respondentów (np. odpowiedzi udzielone przez kobiety, w grupie wiekowej 20 - 29 lat).

Aby utworzyć filtr :

         1. Wcisnij przycisk Filtry
filtry
          2. Utwórz kopię raportu, aby to zrobić wciśnij przycisk OK
kopia raportu

         3. Ustaw parametry filtra

         4. Zmiany zostaną zapisane automatycznie