Blog | Facebook | Kontakt      en  pl
Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Analiza danych

mysurveylab.com udostępnia szereg narzędzi analitycznych pozwalających na wykonanie podstawowej analizy wyników badania ankietowego bezpośrednio w systemie.

GRAFICZNE RAPORTY

Aby otworzyć raport i rozpocząć analizę danych :

  1. wybierz ankietę, dla której chcesz obejrzeć raport
  2. wciśnij przycisk raport Raport
  3. wyświetli się raport sumaryczny pokazujący zagregowane odpowiedzi dla całej ankiety. Jeśli chcesz obejrzeć indywidualne odpowiedzi udzielone przez respondentów przejdź do zakładki Lista odpowiedzi.

FILTRY

mysurveylab.com umożliwia filtrowanie wyników. Dzięki filtrom będziesz mógł analizować odpowiedzi dla określonej grupy respondentów (np. odpowiedzi udzielone przez kobiety, w grupie wiekowej 20 - 29 lat).

Aby utworzyć filtr :

  1. utwórz kopię raportu, aby to zrobić wciśnij przycisk Kopiuj raport
  2. wybierz rodzaj filtra, który chcesz utworzyć
  3. ustaw parametry filtra
  4. aktywuj filtr

EKSPORT WYNIKÓW

Umożliwia eksport wyników do pliku .csv, .xls, .xlsx, .por, .sav, .pptx. Dzięki tej funkcji będziesz mógł w łatwy sposób pobrać wyniki badania, a następnie wczytać je do Ms Excel, SPSS lub dowolnego innego narzędzia w celu dalszej analizy.

Aby eksportować wyniki :

  1. wciśnij przycisk Eksport
  2. wybierz format eksportu

UWAGI. Aby odczytać plik eksportu możesz potrzebować WinZip, 7-Zip lub inny program, który potrafi czytać skompresowane pliki w formacie zip. Aby pobrać WinZip, 7-Zip przejdź na stronę winzip.com lub 7-zip.org.


Powiązane strony