Profesjonalne ankiety online
Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Mierniki

Mierniki umożliwiają tworzenie złożonych wskaźników takich jak CSI (Customer Satisfaction Index), składających się z wielu pytań o różnej wadze oraz budowanie testów online.

Aby dodać nowy miernik :

 1. wciśnij przycisk Mierniki
 2. wciśnij przycisk + DODAJ MIERNIK
 3. wpisz nazwę miernika oraz wybierz typ prezentacji wyników (procenty lub punkty)
 4. dodaj pytania
 5. zmiany zostaną zapisane automatycznie

Działanie punktów i procentów :

 • punkty - system sumuje ilość punktów uzyskanych przez respondenta
 • procenty - system sumuje ilość punktów uzyskanych przez respondenta, a następnie dzieli ją przez maksymalną możliwą do uzyskania ilość punktów i pokazuje wynik jako wartość procentową

Mierniki są przetwarzane w czasie rzeczywistym, tak jak pytania ankietowe. Miernik można dowolnie modyfikować w trakcie pracy z ankietą i będzie on zawsze automatycznie przeliczany. Natomiast raz zapisana w bazie punktacja dla wypełnionych ankiety nie zmienia się.

Dodatkowo dla miernika możesz ustawić :

 • prezentację wyniku
 • automatyczne powiadomienie email
 • automatyczne utworzenie zadania w Zendesk
 • automatyczne utworzenie wpisu na kanale Slack

UWAGI. Mierniki bazują na punktacji przypisanej do pytań ankietowych. Punktację należy dodać przed uruchomieniem ankiety. Jeśli dana opcja odpowiedzi ma być pominięta w kalkulacji wyniku, jako punktację należy wpisać NA.

Mierniki działają z pytaniami :

 • wyboru
 • NPS
 • macierzowymi (za wyjątkiem pytania macierzowego z listą wyboru)

UWAGI. Usunięcie miernika z projektu ankiety spowoduje usunięcie zapisanych wyników miernika z raportu.

* Opcja dostępna dla kont Standard, Professional i Enterprise.


Powiązane strony

Ta strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z Polityką Prywatności.
OK