Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Edycja stopki ankiety

MySurveyLab umożliwia personalizację ankiet poprzez całkowite ukrycie stopki ankiety. Dzięki tej funkcji respondent nie zobaczy w stopce napisu "Powered by MySurveyLab"

Aby edytować stopkę ankiety :

  1. Wciśnij przycisk Motyw.
    branding
  2. Wybierz motyw, który chcesz edytować lub stwórz nowy.
  3. Wybierz opcję Stopka.

* Opcja dostępna jest dla kont Professional i  Enterprise.