Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Edycja stopki ankiety

mysurveylab.com umożliwia personalizację ankiet poprzez całkowite ukrycie stopki ankiety. Dzięki tej funkcji respondent nie zobaczy w stopce napisu "powered by mysurveylab.com"

Aby edytować stopkę ankiety :

  1. Wciśnij przycisk Motyw
    branding
  2. Wybierz motyw, który chcesz edytować lub stwórz nowy
    skorki
  3. Wybierz opcję Stopka
    stopka

* Opcja dostępna jest dla kont Professional i  Enterprise.