Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Konfiguracja kolektora

Kolektor umożliwia zbieranie odpowiedzi dla ankiety lub testu. Jest to rodzaj kontenera na dane. Każda ankieta / test może posiadać dowolną ilość kolektorów zawierających indywidualne ustawienia takie jak sposób zbierania odpowiedzi, zachowanie ankiety po zakończeniu badania, ograniczenia ilości odpowiedzi czy opcje bezpieczeństwa.

Aby stworzyć nowy kolektor :

 1. Wciśnij przycisk Zbierz odpowiedzi
  Zbierz odpowiedzi
 2. Wciśnij przycisk + DODAJ KOLEKTOR
  dodaj kolektor

W ustawieniach kolektorach możesz ustawić szereg opcji definiujących w jaki sposób będą zbierane odpowiedzi oraz jak zachowa się ankieta w czasie badania.

USTAWIENIA PODSTAWOWE

W tej części znajdziesz podstawowe ustawienia ankiety.
Kolektory

Metoda dystrybucji :

 1. Link URL, Widget WWW. Wybierz tą opcję jeśli chcesz zbierać wyniki za pomocą linku (URL), Facebook, okienka pop-up lub widgetu www.
 2. Zaproszenia email / SMS. Wybierz tą opcję jeśli chcesz wysłać zaproszenia do udziału w badaniu bezpośrednio z systemu za pomocą maila, SMSa lub ankiety w mailu.
 3. Mobile app. Wybierz tą opcję, aby zebrać odpowiedzi offline korzystając z aplikacji mobilnej.
 4. 360 feedback. Wybierz tą opcję jeśli chcesz przeprowadzić badanie typu 360 stopni.

UWAGI. Wiadomość SMS jest ograniczona do 160 znaków, a jeśli stosujesz polskie znaki (ł ś ń ó ...) do 70 znaków. Jest to ograniczenie standardu samej wiadomości, niezależne od nas. Oznacza to, że dłuższe SMSy będą dzielone na części, a koszt takiej wiadomości będzie proporcjonalnie wyższy nawet jeśli na telefon respondenta taki SMS dojdzie jako jedna wiadomość.


Na zakończenie (zachowanie ankiety po zakończeniu badania) :
 
 1. Idź do strony. Respondent zostanie automatycznie przekierowany na wybraną stronę www po zakończeniu badania, np. https://www.mysurveylab.com
 2. Pokaż raport. System automatycznie wyświetli raport z wynikami ankiety po zakończeniu badania.
 3. Rozpocznij nową odpowiedź. Respondent zostanie automatycznie przekierowany na pierwszą stronę ankiety po zakończeniu badania.
 4. Generuj kod konkursowy. System wygeneruje unikalny kod konkursowy, który zostanie wyświetlony na zakończenie ankiety.

Screen-out (URL). Przekierowanie na wybraną stronę w przypadku kiedy respondent nie spełnia kryteriów selekcji (w logice ankiety została wybrana opcja zakończ badanie dla wybranej odpowiedzi).

Wiadomość dla ekranu "Ankieta wypełniona". Ustaw wiadomość, którą zobaczy respondent, gdy po wypełnieniu ankiety będzie próbował ponownie ją otworzyć, a kolektor ma ustawienie jeden respondent / jedna odpowiedź. 

Wiadomość dla ekranu "Ankieta zamknięta". Ustaw wiadomość, którą zobaczy respondent gdy kolektor będzie wyłączony.

Powiadomienia o odpowiedziach :

 1. Powiadomienia o odpowiedziach. Ustaw częstotliwość powiadomień dla ankiet i testów - brak, natychmiastowe, godzinowe, dzienne, tygodniowe.


USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

W tej części znajdziesz zaawansowane ustawienia kolektora ankiety. Jeśli nie wiesz jaką opcję wybrać pozostaw ustawienia domyślne.


OGRANICZENIE ODPOWIEDZI

 
 1. Jeden respondent / wiele odpowiedzi. Zdecyduj czy respondent będzie mógł wypełnić ankietę raz lub wiele razy (wiele ankiet dla jednego badania, przydatne w ankietach uruchamianych w trybie kiosk). Ustawienie "wyłaczone" oznacza, że tylko jedna odpowiedź dla jednej ankiety jest możliwa. Ustawienie "włączone" oznacza, że dopuszczalne jest wiele odpowiedzi dla jednej ankiety
 2. Zablokuj powrót do poprzedniej strony. Zdecyduj czy respondent będzie mógł wrócić na poprzednią stronę ankiety.
 3. Czas na odpowiedź. Ustaw maksymalny czas na wypełnienie ankiety.


OGRANICZENIE BADANIA

 
 1. Całkowity limit odpowiedzi. Pozwala zdefiniować maksymalną dozwoloną ilość odpowiedzi dla ankiety.
 2. Przekroczony limit (URL). Opcja przekierowania dla przekroczonego limitu odpowiedzi.
 3. Ustaw czas dostępności badania. Badanie dostępne do. Pozwala zdefiniować maksymalny czas dostępności badania. Po tym czasie badanie zostanie automatycznie zamknięte.


OPCJE ZABEZPIECZEŃ

 
 1. Zabezpieczenie hasłem. Zabezpieczenie dostępu do ankiety hasłem.
 2. Zabezpieczenie tokenem. Zabezpieczenie dostępu do ankiety tokenem.
 3. Filtrowanie IP. Ograniczenie lub zezwolenie na dostęp do ankiety dla wybranych adresów IP.


INTEGRACJA

 
 1. ID Odpowiedzi. Pozwala zewnętrznej aplikacji (np. system CRM, eShop, Portal) na sterowanie sposobem zbierania odpowiedzi ankiet online.

* Opcja ID Odpowiedzi dostępna jest w pakiecie Professional i Enterprise.