Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Integracja z Zendesk

Poniżej znajdziesz krótką instrukcję pokazującą jak łatwo możesz zintegrować mysurveylab.com z zendesk.com oraz sprawić, że Twoi klienci po zamknięciu zgłoszenia dostaną link do ankiety umożliwiającej ocenę pracy konsultanta działu wsparcia.

Aby skonfigurować Zendesk do pracy z MySurveyLab :

          1. Zaloguj się do zendesk.com
          2. Wybierz Admin, a następnie Triggers
zendesk triggers 


         3. Wciśnij przycisk Add trigger
add trigger


          4. Ustaw opcję Meet any of the following conditions: Ticket:Status > Changed to >
              Solved
zendesk - condition 1

          5. Dodaj link (URL) do ankiety w oknie konfiguracji wiadomości email Perform these
              actions:

              Notification: Email user > (requester)
              Email subject: > [{{ticket.account}}] Re: {{ticket.title}}
              Email body: powinno zawierać link (URL) do ankiety oraz odniesienie (referrer) dzięki 
              czemu będziesz mógł łatwo zidentyfikować odpowiedzi otrzymane od poszczególnych
              klientów. Referrer musi być zakończony znakiem slash /.
zendesk - condition 2

          6. Wciśnij przycisk Create trigger
create trigger

Wyniki ankiety są dostępne po zalogowaniu do mysurveylab.com i kliknięciu na ikonkę Raporty. Informacje pozwalające na identyfikację poszczególnych klientów będą zapisane w raportach indywidualnych w wierszu Odniesienie (URL).

UWAGI. Aby dodać odniesienie (referrer) zwierające imię i nazwisko klienta obsługiwanego za pomocą zendesk.com wystarczy na końcu adresu URL ankiety dodać /referrer/{{ticket.assignee.first_name}}+{{ticket.assignee.last_name}}/ 

 

Powiązane strony