360

11 JUL 2013

Ocena 360 stopni

Ocena 360 stopni tradycyjnie wykorzystywana przez działy HR do oceny potencjału top managerów i kadry kierowniczej zyskuje coraz większe zainteresowania jako narzędzie oceny pracowników, kierowników projektu, potrzeb szkoleniowych oraz uzyskania informacji zwrotnej, w której istotne jest spojrzenie na dane zagadnienie / problem z wielu różnych perspektyw, np. perspektywa firmy, klienta, kierownika, pracownika, partnera (dystrybutora lub dostawcy, ...).

W ostatnim przypadku zastosowanie metody 360 (ale również 90, 180 i 270 stopni) wykracza poza obszar HR i może dotyczyć zagadnienia / problemu związanego ze sprzedażą, marketingiem, procesami czy też obsługą klienta.

ankieta 360 stopni

Przykłady wykorzystania metody 360 :

  • ocena kompetencji i potencjału managerów i kadry kierowniczej
  • ocena kompetencji i potencjału pracowników / kierowników projektu
  • badanie potrzeb szkoleniowych metodą 360 stopni
  • informacja zwrotna (spojrzenie na zagadnienie / problem z wielu różnych perspektyw)

Pamiętaj. Jeśli prowadzisz ocenę kompetencji / potencjału pracowników lub managerów zacznij od modelu kompetencji stworzonego dla Twojej organizacji. Ocena kompetencji poszczególnych osób powinna odnosić się właśnie do stworzonego w Twojej organizacji modelu. Dzięki temu będziesz miał pewność, że weryfikujesz kompetencje, wartości i postawy, które wspierają strategiczne cele firmy.

Sam proces oceny może być stresujący dla pracownika, dlatego warto zadbać o dobrą komunikację procesu oraz zapewnienie poufności danych i wypowiedzi osób uczestniczących w badaniu. Wyniki badania powinny być anonimowe, tak aby oceniana osoba nie była wstanie rozpoznać kto jest autorem poszczególnych odpowiedzi.

Badania 360 stopni z wykorzystaniem ankiet online mysurveylab.com. Jak rozpocząć pracę :

  1. sprawdź czy w Twojej organizacji istnieje model kompetencji
  2. przygotuj kwestionariusz oceny dla badanego pracownika, grupy pracowników lub badanego zagadnienia / problemu
  3. zdefiniuj badane grupy (np. przełożony, pracownik, zespół, współpracownicy, klienci, ...) i stwórz osobny kolektor dla każdej badanej grupy
  4. wyślij zaproszenia do wypełnienia ankiety (do każdej badanej grupy osobno). Dzięki temu będziesz mógł analizować udzielone odpowiedzi łącznie lub osobno dla każdej badanej grupy
  5. przejdź do raportu ankiety i analizuj wyniki

Wypróbuj mysurveylab.com za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku

Testuj 14 dnia za darmo | zobacz sprawdź pełną listę funkcjonalności